PREDSEDSTVO:

Predsednik: Jože GRANTAŠA,GSM: 041 380 281,E-mail:pikado.zveza.slovenije@gmail.com

Podpredsednik-blagajnik: Milan MAJCEN, GSM: 031 690 009;E-mail: milan.majcen@teleing.com

Generalni direktor: Cveto MAUČEC, GSM: 031 356 883

Generalni sekretar: Slavko KRPIČ, GSM: 031 703 624

Člani predsedstva: Andrej GORJAK, Štefan LAZAR, Robi PUŠNIK, Miran MESTINŠEK

NADZORNI ODBOR:

Predsednik: Anton ŠALAMUN, GSM: 041 354 916

Član: Denis TRSTENJAK

Član: Darko MARINIČ

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Predsednica: Andreja VRBANČIČ ČEH, GSM: 031 609 604

Član: Igor FERGOLA

Članica: Nina HAJŠEK

Nadomestni član: Daniel ZAMUDA

SELEKTORJA REPREZENTANC:

Selektor moške ekipe: Gorazd KUKOVICA-GOGI, GSM: 040 202 271

Selektor ženske ekipe: Miran MESTINŠEK-ŽILA, GSM: 041 691 906

DIREKTORJI:

Direktor klasičnega pikada: Branko VRAČKO, GSM: 041 327 782 (sekretar Borut CELAN, GSM: 031 335 131)

Direktor elektronskega pikada:

VODJE REGIJ:

Primorska regija: Katarina GORUP, GSM: 031 737 934

Goriška regija: Simon KOBAL, GSM:

Regija Center: Jože SEITL, GSM: 041 334 913

Osrednja regija: Miran MESTINŠEK, GSM: 041 691 906

Katja HATUNŠEK, GSM: 041 501 753

Beno ČREŠNAR, GSM: 040 360 370

Regija Vzhod: Jože GRANTAŠA, GSM: 041 380 281

Mariborska regija: Dušan Toplak, GSM: 041 639 089

Štajerska regija: Robi PUŠNIK, GSM: 041 567 200

Ruška regija: Štefan LAZAR, GSM: 041 657 806

STROKOVNI SODELAVEC:

Avgust MEDVED, GSM: 041 660 866